تلفن رزرو نسیم شهر: 56752265-021

    مدیریت (اصغری): 1766954-0912

       ----------------------------

آدرس: کیلومتر 24 جاده ساوه - کلمه - بلوار امام خمینی - میدان هفتم تیر - پایانه الغدیر

 

     

            سيستم فروش بليط اينترنتي شركت " آسوده سفر "

خريد بليط از پايانه‌ی الغدیر

      © Copyright by www.asoodehsafar.ir  All Rights Reserved

 

    تهيـه و تـنظيـم:  شركـت سـامـان رايـانـه، مـشـاور و مـجـري

   سيستم‌هاي مكانيزه فروش بليط اينترنتي پايانه‌هاي مسافري

Saman Rayaneh Co.
c

c